top of page

הילינג - יהודי

רפואה יהודית הוליסטית

                                     "מחלה היא קריאה לחיים"

הרפואה היהודית ההוליסטית השלמה,מתייחסת אל כל הגורמים המפריעים

לאדם לחיות חיי חופש בלי כאבים ומצוקות.
 

המרכיבים את מהותו של האדם הם: הגוף, הנפש והנשמה - בתוכו.

החיה והיחידה - המקיפים אותו.
 

אצל האדם הבריא יש זרימת אנרגיה הרמונית בין כל מרכיבים אלו.

לכל חלק אנרגטי בנשמה יש חלק אנרגטי בגוף, ולכל חלק אנרגטי בגוף          

יש חלק אנרגטי בנפש - 365 חלקים בכל מרכיב ומרכיב.
 

כל מצוקה באחד מהמרכיבים (נשמה גוף ונפש) תשפיע על כל המרכיבים.

"טבע גוף האדם להיות בריא  ואם האדם היה מנהיג את גופו, כפי שהוא

מנהיג את בהמתו, הוא לעולם לא היה חולה" (הרמב"ם).
הבעיה היא
שרוב בני-האדם עושים את ההיפך ממה שהם צריכים לעשות למען בריאותם. גוף האדם זקוק למזון נוזלים ומנוחה - כך גם נפשו וכך גם נשמתו.
על אף שכל אדם צמא לדעת כיצד לרפא את גופו ,לפעמים מחוסר ידע או

מהיסח הדעת או ממבוכה או בילבול ,הוא עושה ממש את ההיפך, ובכך פוגם

במקום לתקן.
מבילבול ניכנס האדם לפחד ומפחד לחרדה ומחרדה למצב של 
התכווצות הגוף ולחסימת אנרגיה בתוך גופו ובאנרגיות המקיפות אותו (חיה ויחידה), במצב זה האדם נכנס להרס עצמי.
 

המחלה,היא הזדמנות שקוראת לאדם לתקן ולשנות את חייו.

להירפא משמעותו לעשות שינוי. אם האדם לא יתקן את הגורם למחלה ויחולל

את השינוי הנדרש בחייו אזי המחלה תחזור.
 

אם האדם יענה לקריאה שהמחלה קוראת לו, זה כבר 50% מהריפוי שלו !

ואם האדם יבין את משמעות המחלה, הוא עשוי להירפא גם ממה שנראה חסר

תקווה !

 


 

    "נפש בריאה בגוף בריא"(הרמב"ם) ו"גוף בריא בנפש בריאה"
 

הגוף והנפש שלובים ומשפיעים זה על זה עפ"י הרמב"ם.

האדם בנוי משלושה חלקים: 
הגוף הפיזי החומרי, 
הנפש שהיא המרכיב הפסיכולוגי והנשמה שהיא המרכיב האנרגטי. 
 

לנפש יש מעמד בהתהוות המחלה ובריפוי הגוף.

המרכיב היסודי של הנפש הם הרגשות השליליים והחיוביים.
בבסיס רגש הוא לא טוב ולא רע, הוא פשוט מצב נתון שצריך לחוות אותו !

רגש זו אנרגיה בתנועה בגוף הפיזי (E  MOTION). אם היא מודחקת ולא

מקבלת ביטוי, היא יוצרת וואקום (כמו מיים עומדים שהופכים עכורים) ועלולה

להפוך למחלה.
 

כל מחלה היא ביטוי לחוסר איזון באיזו שהיא מערכת בגוף.

חוסר איזון, הכוונה לחילוף חומרים לא תקין באיבר בשל אנרגיה ירודה.

כאמור, שורש כל מחלה בגוף הוא משבר נפשי וחוסר שיחרור ריגשי.

משבר נפשי לא פתור ורגשות שלא עובדו ולא באו לידי ביטוי, גורם לחסימה אנרגטית באיבר מסויים ועלול לגרום להופעת מחלה.
 

ברפואה המשלימה, זיהוי המשבר הנפשי,והיכולת של המטפל להתחבר למצוקות הנפש של החולה ע"י חמלה, סבלנות ואהבה ולעזור לו לשחרר אותם, הוא צעד ראשון בתהליך ריפוי המחלה.
 

הריפוי בהילינג משפיע על המישור האנרגטי שבגוף ומחוצה לו, הוא מזרים

אנרגיה לאיברים עם רמת אנרגיה נמוכה שנמצאים במתח וכיווץ וקיים בהם

מחסור באנרגיה ופותח החסימה ע"י הזרמת אנרגייה בתדר גבוה, המסלקת

רעלים וגורמי מחלה חוסמי אנרגיה באיבר.

אנרגיית האור החדשה מאזנת האנרגיה באיבר ותורמת  לחילוף חומרים תקין

ושיפור בתיפקוד הפיזי והנפשי של המטופל.

ישנו קשר ישיר בין האופי ואישיותו של המטופל ובין מהלך הריפוי.

ככל שהוא עם פחות מעצורים מנטליים ומחסור באנרגיה נפשית

בשל שימוש יתר ריגשי למשל ,כך הוא יוכל לרפא את עצמו יותר מהר.
 

bottom of page